Tag

kontakty z dzieckiem
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest niewątpliwie jedną z najbardziej dotkliwych „kar”, jaką Sąd może nałożyć na rodzica. Sankcja ta jest stosowana, gdy poważnie zagrożone jest dobro dziecka – jego zdrowie, a czasem nawet i życie, a także w przypadku gdy nastąpi trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice...
Read More